TARYFY I CENNIKI

TARYFA - ROK 2017

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 139 z późn. zm.) informuje, że w dniu 30 listopada 2016 roku Rada Gminy Spytkowice podjęła:-uchwałę Nr XXIV/166/16 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

O G Ł O S Z E N I E

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, na podstawie art. 24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) informuje, że w dniu 27 listopada 2015 roku Rada Gminy Spytkowice podjęła:

- uchwałę Nr XII/91/15 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm.

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

4,10

 

4,43

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

4,10

 

4,43

3.

 

Wszyscy odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamentowej

zł/ na odbiorcę/ m-c

 

3,80

 

 

4,10

- uchwałę Nr XII/92/15 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2016r. do dnia 31 grudnia 2016r. i wynoszą:

 

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm.

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

10,50

 

11,34

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

10,50

 

11,34

Równocześnie Rada Gminy Spytkowice uchwałą Nr XII/93/15 z dnia 27 listopada 2015r. Wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 6,56 zł/ m3 (netto). Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm.

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

3,94

 

4,26


 


 

 

TARYFA - ROK 2015

 

KierownikGminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, na podstawie art.24 ust.7 ustawyz dnia 7 czerwca2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) informuje, że w dniu 5 listopada2014 roku Rada Gminy Spytkowice podjęła:-uchwałę Nr XLV/359/14 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przezGminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm.

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

4,10

 

4,43

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

4,10

 

4,43

3.

 

Wszyscy odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamentowej

zł/ na odbiorcę/ m-c

 

3,80

 

 

4,10

 - uchwałęNr XLV/360/14 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbioroweodprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnychw Spytkowicachna terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2015r. do dnia 31 grudnia 2015r.i wynoszą:

 

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm.

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

 10,73

 

11,59

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3  odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

 10,73

 

11,59

Równocześnie Rada Gminy Spytkowice uchwałą Nr XLV/361/14 z dnia               5  listopada 2014r. wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 6,97 zł/ m3(netto).Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena1 m3ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm.

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

 3,76

 

4,06

ARCHIWUM

 

TARYFA - ROK 2014

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) informuje, że w dniu 27 listopada 2013 roku Rada Gminy Spytkowice podjęła: - uchwałę Nr XXXVIII/271/13 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

4,06

 

4,38

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

 

zł/ m3

 

4,06

 

4,38

3.

 

Wszyscy odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamentowej

zł/ na odbiorcę/ m-c

 

3,80

 

 

4,10

- uchwałę Nr XXXVIII/272/13 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2014r. do dnia 31 grudnia 2014r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

11,34

 

12,25

2.

 

Pozostali odbiorcy

 

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

11,34

 

12,25

Równocześnie Rada Gminy Spytkowice uchwałą Nr XXXVIII/273/13 z dnia 27 listopada 2013r. wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 7,67 zł/ m3(netto). Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

 

Gospodarstwa domowe

 

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

 

zł/ m3

 

3,67

 

3,96

 

 

TARYFY 2013r.

Kierownik Gminnego Zakładu Usług Wodnych w Spytkowicach, na podstawie art.24 ust.7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z póź. zm.) informuje, że w dniu 21 listopada 2012 roku Rada Gminy Spytkowice podjęła: - uchwałę Nr XXVII/180/12 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice

TARYFA ZA WODĘ

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

3,94

4,26

2.

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 dostarczonej wody

zł/ m3

3,94

4,26

3.

Wszyscy odbiorcy usług

Stawka opłaty abonamentowej

zł/ na odbiorcę/ m-c

3,70

4,00

 

- uchwałę Nr XXVII/181/12 w sprawie: zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków realizowane przez Gminny Zakład Usług Wodnych w Spytkowicach na terenie Gminy Spytkowice.

TARYFA ZA ŚCIEKI

Taryfy obowiązują od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r. i wynoszą:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

zł/ m3

13,94

15,06

2.

 

Pozostali odbiorcy

Cena za 1 m3 odprowadzonych ścieków

zł/ m3

13,94

15,06

 

 

DOPŁATA DO TARYFY ZA ŚCIEKI

Równocześnie Rada Gminy Spytkowice uchwałą Nr XXVII/182/12 z dnia 21 listopada 2012r. wprowadziła dopłatę do 1 m3 ścieków dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Spytkowice w wysokości 10,50 zł/ m3 (netto). Po uwzględnieniu powyższej dopłaty cena 1 m3ścieków dla gospodarstw domowych wyniesie:

Lp.

 

Taryfowa grupa odbiorców

Wyszczególnienie

Jm

Cena/stawka

netto

Cena/stawka

brutto

1.

Gospodarstwa domowe

Cena za 1 m3

odprowadzonych ścieków

zł/ m3

3,44

3,72