JAKOŚĆ WODY

PARAMETRY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA DOSTARCZANEJ PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH W SPYTKOWICACH

Analiza - Czerwiec 2017

Analiza jakości wody - 06.2017
ANALIZY -06-17 (1).docx
Dokument Microsoft Word [18.7 KB]

ARCHIWUM

Analiza jakości wody - 03.2017
ANALIZY -03-17.docx
Dokument Microsoft Word [18.7 KB]

Woda dostarczana dla odbiorców odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi                                                          (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Analiza jakości wody - 12.2016
ANALIZY -12-16.docx
Dokument Microsoft Word [18.4 KB]

PARAMETRY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA DOSTARCZANEJ przez GZUW w Spytkowicach

Woda dostarczana dla odbiorców odpowiada warunkom określonym w  Rozporządzeniu  Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia  przez ludzi      (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

PARAMETRY JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA DOSTARCZANEJ PRZEZ GMINNY ZAKŁAD USŁUG WODNYCH W SPYTKOWICACH

 

WODA DOSTARCZANA Z WODOCIĄGÓW:

SUW BACHOWICE

SUW SPTYKOWICE-KĘPKI

Dopuszczalne
wartości *

 

DLA ODBIORCÓW Z MIEJSCOWOŚCI:

- BACHOWICE

CZ. M. SPYTKOWICE tj.

UL. GÓRKI i

UL.WRÓBLÓWKI

CZ. M. RYCZÓW

- SPYTKOWICE

- MIEJSCE

- LIPOWA

 

- RYCZÓW

- PÓŁWIEŚ

 

Data pobrania próbki

07.03.2016 rok

07.03.2016 rok

07.03.2016 rok

Numer próbki

13/03

14/03

15/03

Oznaczenie / Jednostka

Metoda badawcza

Wyniki badań

 pH

PN-EN ISO 10523:2012

6,6

6,6

6,6

6,5 – 9,5

 Mętność   NTU

PN-EN ISO 7027:2003

pkt 6

0,02

0,19

0,02

 1

 Barwa   mg/l Pt

PN-EN ISO 7887:2012

Metoda D

< 5

< 5

< 5

 akceptowalna (15)

 Zapach  TON

PB/05/W wydanie 1 z dn.15.04.2009

1 akcept.

1akcept.

1 akcept.

 akceptowalny

 Przewodność w 25,00 C μS/cm

PN-EN 27888:1999

383

432

383

2500

 Amonowy jon  mg/l

PN-ISO 7150-1:2002

< 0,05

< 0,05

< 0,05

0,50

 Azotany  mg/l

PN-82/C-04576/08

24,6

14,8

5,80

50

 Azotyny  mg/l

PN-EN 26777:1999

< 0,01

< 0,01

< 0,01

0,50

 Żelazo ogólne  µg/l

PB/06/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

< 20,0

46,6

35,0

200

 Mangan   µg/l

PB/11/W wydanie 2 z dn.01.06.2010

21,0

25,0

31,7

50

Bakterie grupy coli jtk/100ml

PN-EN ISO 9308-

1:2004+Apl:2005+AC:2009

z wyłączeniem pkt 4.4. i 8.4

0

0

0

0

Escherichia coli

PN-EN ISO 9308-

1:2004+Apl:2005+AC:2009

z wyłączeniem pkt 4.4. i 8.4

0

0

0

0

Enterokoki kałowe

PN-EN ISO 7899-2:2004

0

0

0

0

Woda dostarczana dla odbiorców odpowiada warunkom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Plik MS Word 2007/2010 (DOCX)
ANALIZY -03-16.docx
Dokument Microsoft Word [22.6 KB]
Analiza jakości wody - 06.2016
ANALIZY -06-16 (1).docx
Dokument Microsoft Word [22.4 KB]